Vitajte na stránke Rímskokatolíckej farnosti Hnilec

Sväté omše:

Pondelok - Piatok o 18:00 h.
Sobota o 18:00 h.s nedeľnou platnosťou.
Nedeľa o 10:30 h. 

Liturgické oznamy =>

Sviatosť zmierenia:

Sviatosť zmierenia je možné v našej farnosti prijať každý deň pol hodinu pred svätou omšou


BIBLICKÝ VERŠ
na 26. týždeň v Cezročnom období - C


26. nedeľa cez rok - C

Tu povedal: 'Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.' Abrahám mu odpovedal: 'Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú. Ale on vravel: 'Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.' Odpovedal mu: 'Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.' "

(Evanjelium podľa Lukáša 16, 19-31)

"Každé ráno prinieslo nové sklamanie, ale mojou vierou to neotriaslo... Prosila som Ježiša, aby roztrhal moje putá. Roztrhal ich, ale úplne inak, ako som očakávala." - svätá Terézia z Lisieux 

Rímskokatolícky farský úrad v Hnilci spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.