Vitajte ! 

Rímskokatolícka Cirkev, Farnosť Škapuliarskej Panny Márie v Hnilci 

Bohoslužby od 16. novembra 


Od pondelka 16. novembra je dovolené na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva opäť sláviť verejné bohoslužby v našich chrámoch. Prosíme, každého farníka, ktorý sa zúčastní slávenia o dodržanie protiepidemických opatrení: 

 1. vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 2. pri vchode do kostola je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky.
 3. veriaci na bohoslužbách môžu sedieť tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvencia obsadenia miest musí v radoch alternovať - šachovnicové sedenie (viď priložený obrázok). 
 4. dodržiavať respiračnú etiketu
 5. bohoslužieb sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, 
 6. sväté prijímanie podávame na ruku
 7. počas obradu pokoja si nepodávame ruky.
 • Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola.
 • Zároveň pamätajme, že nebol zrušený zákaz zhromažďovania. Pre verejné bohoslužby máme teda konkrétne definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chrámoch, ale nemôžeme pozývať ďalších ľudí, aby zaplnili aj miesto na státie, alebo sa zhromažďovali vo väčších počtoch pred chrámom.
 • Kto nedodrží základné pravidlá, berie na seba zodpovednosť za to, že o uvoľnenie, ktoré sa dosahovalo veľmi zložitým a ťažkým spôsobom, znovu prídeme!
 • V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať, aby návštevy bohoslužieb zvážili, prípadne pre dôchodcov zaviesť osobitnú svätú omšu v nedeľu. Stále, samozrejme, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti.
 • Biskupi kňazov veľmi povzbudzujú k pastoračnej horlivosti, aby vychádzali v ústrety a boli ľuďom k dispozícii, najmä pre vysluhovanie sviatostí, ale aj pre ďalšie naliehavosti.

Farské oznamy na aktuálnu nedeľu nájdete NA TOMTO ODKAZE.


Taktiež opätovne pozývajú k modlitbe, s dôrazom na pokoj, rozvahu a trpezlivosť kňazov aj veriacich, ktorá bude vzhľadom na okolnosti veľmi potrebná.

MODLITBA ZA SLOVENSKO

Všemohúci Bože, Otče, 
tvoj Syn nás uistil, že ak ťa budeme o niečo spoločne prosiť v jeho mene,
splníš našu žiadosť.
Obraciame sa na teba v našej núdzi a utrpení, spôsobenými pandémiou
a prosíme ťa o záchranu tela i duše chorých, o múdrosť, silu a lásku pre všetkých,
čo sa o nich starajú, o nádej a dôveru pre tých, čo sa cítia ohrození,
o rozvážne, starostlivé a spravodlivé riešenia pre tých,
čo majú politickú zodpovednosť v rozličnom stupni.
Daj nám veľkú trpezlivosť pri zachovávaní vyžadovaných pravidiel a nariadení.
Pomáhaj nám, aby sme si uvedomovali,
že sme chorí a ohrození nielen na tele, lež aj duchovne a morálne.
V srdciach mnohých vyhasla láska k tebe i k blížnemu,
stali sme sa sebeckými, bezohľadnými, dali sme sa zotročiť mamonou a nemravnosťou.
Vlej do našich otupených a zaslepených sŕdc jas pravdy a lásky tvojho Ducha;
daj nám poznať v čom sa nám treba zmeniť a posilňuj nás,
aby sme sa k tomu aj úprimne a vytrvalo odhodlali.
Predkladáme ti tieto naše prosby aj 

na príhovor Sedembolestnej Matky tvojho Syna, ktorú si nám dal za patrónku. 

S jej pomocou sa chceme stávať jedni pre druhých
bratmi a sestrami a tvojimi synmi a dcérami.
Dôverujeme aj v príhovor našich vierozvestcov,
svätých Cyrila a Metoda, ako aj ich pokračovateľa z nášho ľudu, svätého Gorazda.
Nech nám vyprosujú uvedomenie si veľkého daru viery a krstu a ochotu snažiť sa žiť kresťansky v našej dobe. 

O to všetko ťa prosíme skrze tvojho Syna, ktorý sa za nás obetoval, vstal z mŕtvych a s tebou žije a kraľuje na veky vekov.
Amen.